FCT Alumnado

ENSINANZAS SUPERIORES

A disciplina de prácticas externas desenvolvese no Curso 4º e o seu obxectivo é a aplicación e complementación das competencias profesionais adquiridas no centro educativo. O marco normativo que regula este módulo é: 

Titor Deseño Gráfico: Jorge Couceiro García.
Titor Deseño de Interiores: Gumersindo Gómez Fernández.

ENSINANZAS PROFESIONAIS

O módulo profesional de FCT é un bloque coherente de formación profesional que se desenvolve en empresas ou institucións en situacións reais de traballo. Este módulo ten carácter obrigatorio en todos os ciclos formativos e desenvolverase procurando aplicar as competencias profesionais adquiridas no centros educativos, complementadas con aquelas previamente identificadas entre as actividades produtivas do centro de traballo. O marco normativo que regula este módulo é:

Titor de Fotografía: Antía Otero García.
Titor de Ilustración: Javier Macho Eiras.
Titor de Artes aplicadas a Escultura: Marta Gómez Piñeiro.
Titor de Dourado e Policromía artísticos: Carlos Isla Fernández.