Coa intención de coñecer o grao de satisfacción dos usuarios con respecto á EASD Pablo Picasso, poñemos á súa disposición o seguinte formulario dirixido ao alumnado ou persoas que non formen parte da comunidade educativa (futuro alumnado, proveedores…).

Felicitación: manifestación de satisfacción pola calidade do servizo prestado.
Suxestión: idea que se lle aporta á Dirección da EASD Pablo Picasso con ánimo construtivo para a súa mellora.
Queixa: mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a Dirección da EASD non ten contraídos compromisos debidos ao SXC (Sistema de Xestión da Calidade) ou legais.

As RECLAMACIÓNS (referentes a cualificacións, validacións, etc…) xestionaranse segundo a normativa vixente, polo que non se poden cursar a través deste formulario.PersoalColectivo


Non