Consultade este pequeno titorial de como rexistrarse coa Chave 365 e crear a solicitude para inscribirse nas probas de acceso ás Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño.

Lembramos que para poder comezar co proceso de inscrición, primeiro hai que solicitar a Chave 365 (nos lugares habituais ou naqueles habilitados de xeitos extraordinario) e ademais, o prazo debe estar aberto (do 18 ao 29 de xuño de 2020).

A web para facer a inscrición telemática é: https://www.edu.xunta.es/eas/