O mércores 9 de xuño, realizarase unha xornada informativa das optativas, nas aulas en que se imparten, para os alumnos interesados, seguindo a seguinte orde:

Disciplinas optativas de 2º curso:

 • 10:30 Linguaxe e Comunicación Visual (8Mac)
 • 11:00 Taller de Modelos Tridimensionais (TM1)

Disciplinas optativas de 3º curso:

 • 11:30 Edición Editorial (A8 Mac)
 • 12:00 Novos Comportamentos DG (A1)
 • 12:30 Packaging (A7)
 • 13:00 Gráfica Aplicada aos Espazos (A11)
 • 13:30 Mercadotecnia e Comunicación (A1)

Disciplinas optativas de 4º curso:

 • 17:00 Deseño de Estampación (TGR)
 • 17:30 Imaxe Global. Branding (A8 Pc)
 • 18:00 Infografía (TGR)
 • 18:30 Deseño Interactivo (A7)