logo_erasmus

 


Erasmus+ é o novo programa financiado con fondos europeos que se desenvolverá do 2014 ao 2020. En materia educativa abarca todos os niveis: escolar, formación profesional, ensino superior e formación de persoas adultas

Céntrase na aprendizaxe formal e informal máis aló das fronteiras da UE, cunha clara vocación de internacionalización abríndose a terceiros países co obxectivo de mellorar as capacidades educativas e formativas das persoas para a empregabilidade de estudantes, profesorado e traballadores e traballadoras.

Máis información: SEPIE http://www.sepie.es

CÓDIGO ERASMUS: E LACORU03