Horarios

HORARIOS

Horario en período lectivo
A Sala de lectura está aberta de 09:00 a 21:00 horas.

Horas de préstamo
Horas nas que se poden retirar e devolver libros. Este horario pode variar en función da modificación dos horarios dos docentes asignados.

Horario en período non lectivo
En períodos non lectivos o servizo de préstamo queda suspendido.
A apertura da sala de lectura adáptase ao horario de apertura da EASD.