O alumnado de Ensinanzas Superiores de Deseño de Interiores e Gráfico, que solicitou beca para o curso 2019-20, deberá presentar a credencial da concesión ou denegación da mesma. O prazo é de quince días logo da súa recepción na oficina da EASD.

No caso de non acadar a exención, deberán aboar as taxas da matrícula.