Oficina de Programas Internacionais

Coordinadora de programas internacionais
Milagros Sánchez Landeira

EASD Pablo Picasso
Os Pelamios 2
15001 A Coruña (España)

Contacto
Teléfono (0034) 981 225 396
Fax (0034) 981 228 078
milasanchez@edu.xunta.es