En cumprimento co Real Decreto Lei do 10/2020 e tendo en conta os Acordos do CECOP no ámbito educativo:

A partires do luns, día 11 de marzo, permanecerá na escola unha persoa do equipo directivo das 10.00 ás 14.00 horas.

POR ELO NO CASO DE QUE PRECISEDES CONTACTAR PERSOALMENTE CO DIRECTIVO DE GARDA PODEDES CHAMAR AO TELÉFONO 981 22 53 96 NO HORARIO QUE VAI DENDE AS 10.00 ÁS 14.00 HORAS.

Para as xestións administrativas recoméndase utilizar o correo: escola.arte.pablo.picasso@edu.xunta.gal como vía preferente de comunicación.

No caso de ter que realizar unha xestión persoal perante a oficina da escola será imprescindible solicitar cita previa no teléfono 981 22 53 96.