Profesorado

PROFESORADO

 • ACERA OLASO, MARÍA LOURDES

  EEAASS Deseño gráfico, EEAASS Deseño de interiores, EEAAPP Fotografía e EEAAPP Ilustración.

  Licenciada en Belas Artes

  Docente dende 2012 na EASD Pablo Picasso A Coruña e na EASD Mestre Mateo Santiago de Compostela.

  Galego e Castelán

  aceraolaso@edu.xunta.esacera.olaso@hotmail.com

 • ALFONZO FERNÁNDEZ, CARLOS

  EEAAPP Ilustración, EEAAPP Escultura aplicada ao espectáculo e EEAAPP Dourado, prateado e policromía.

  Lic. en Belas Artes

  Docente dende 2007.

  Galego e Castelán

  carlfon@edu.xunta.es

 • ALONSO OURAL, JESÚS MIGUEL

  EEAASS Deseño Gráfico, EEAAPP Dourado, prateado e policromía.

  Licenciado en Belas Artes

  Mestre de infantil e primaria.

  Docente dende 1983 en EASD Pablo Picasso e en diversos CEIP.

  Galego e Castelán

  oural@edu.xunta.es

 • ÁLVAREZ FRANCO, JOSÉ JAVIER

  EEAASS Deseño Gráfico.

  Tit. Superior en Deseño (especialidade Deseño Gráfico)

  Técnico superior en Artes Aplicadas na especialidade de Deseño Gráfico
  Diplomado en Deseño na especialidade de Deseño Gráfico

  Docente dende 1999 na EASD Pablo Picasso

  Deseñador gráfico (Blades Comunicación de Lugo, 1992-1994)
  Deseñador gráfico (Permuy Asociados de Santiago de Compostela, 1994-1999)

  Galego e Castelán

  jafranco@edu.xunta.esLinkedIn Xavier Álvarez Franco

 • CAO QUELLE, ANXEL

  Taller Cerámica

  Galego e Castelán

 • CASARIEGO PINO, FERNANDO

  EEAAPP Dourado, prateado e policromía, EEAAPP Escultura aplicada ao espectáculo, EEAAPP Fotografía, EEAAPP Ilustración

  Licenciado en Ciencias do Traballo
  Diplomado en Relacións Laborais

  Mestrado en Prevención de Riscos Laborais

  Docente dende 2013 no CIFP Someso, IES Fernando Wirzt Suarez, CIFP Anxel Casal – Monte Alto e IES Universidade Laboral de Culleredo

  Galego e Castelán

  fernandocasariego@edu.xunta.es

 • CASTRO GIL, SANTIAGO

  EEAAPP Fotografía, EEAAPP Escultura aplicada ao espectáculo.

  Lic. en Ciencias da Información

  Mestrado en Comunicación Dixital

  Docente dende 2006 en EASD Antonio Faílde Ourense, EA de Guadalajara “Elena de la Cruz” e EASD Pablo Picasso A Coruña

  Zozo Multimedia
  Deseño 3D, web, gráfico. Retoque fotográfico.

  Galego e Castelán

  santicastro74@gmail.com

 • COUSIÑO GÓMEZ, MARTA MARÍA

  EEAAPP Escultura aplicada ao espectáculo.

  Técnica Superior en Artes Aplicadas da Escultura (EASD Mestre Mateo)

  Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación. UVIGO
  Diploma de Estudos Avanzados. Historia das Ciencias e das Técnicas. USC
  Certificado de Aptitude Pedagóxica. USC
  Lic. en Ciencias do Mar. UVIGO
  Monográficos de Moldes e Baleirado. EASD Pablo Picasso
  Curso de Especialización en Artesanía Téxtil. UNED
  Bolsa Leonardo. Rodez, Francia (Talla en pedra)
  Bolsa Erasmus. Lecce, Italia (Historia da Arte e Escultura)
  Bolsa Caja España de Formación Profesional. (Curso de Especialización en Deseño Gráfico)
  Masterclass e cursos (Natacha Belova, Chris Geris, Arturo Álvarez, Jean Christophe Spadaccini, Colin Arthur, 4 Ojos Estudio, Dharma Estudio…etc)

  Docente dende 2007 en EASD Mestre Mateo e EASD Pablo Picasso

  Carta de Artesanía de Galicia nº 3547
  Xunta de Galicia (2002-2010)

  Galego, Castelán, Inglés e Italiano

  mcousinho@edu.xunta.es

 • DÍAZ VIEITES, JOSÉ JUAN

  EEAASS Deseño de Interiores.

  Arquitecto titulado pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña

  Docente dende 1994 na Escola de Artes e Oficios Artísticos Pablo Picasso da Coruña.
  Profesor de Artes Plásticas e Deseño nas catro escolas de arte de Galicia:
  – EASD Mestre Mateo: Cursos 1996-97 e 1997-98
  – EASD Ramón Falcón: Cursos 1998-99 a 2000-01 e curso 2006-07
  – EASD Antonio Faílde: Cursos 2001-02 a 2005-06
  – EASD Pablo Picasso: Cursos 2007-08 a 2017-18

  Arquitecto colexiado no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia desde 1992.

  Galego e Castelán

  diazvieites@gmail.com

 • FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MANUEL

  EEAASS Deseño de Interiores

  Arquitecto titulado pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña.

  Docente dende 1998 en EASD Pablo Picasso A Coruña e EASD Ramón Falcón Lugo

  Galego e Castelán

  manuelfg.eapicasso@gmail.com

 • FERNÁNDEZ NÚÑEZ, MARTA MARÍA

  EEAAPP Dourado, Prateado e Policromía, EEAAPP Escultura aplicada ao Espectáculo

  Titulada Superior en Deseño de Producto

  Técnica Superior de Cerámica Artística
  Graduada en Técnicas de Volume

  Docente dende 2006 en EASD Ramón Falcón Lugo e EASD Pablo Picasso A Coruña
  2009/2010 Docente en CAEE Santiago Apóstol (A Coruña).

  2000/2006 Docente /Técnico en Cerámicas do Castro; GRUPO SARGADELOS

  Galego e Castelán

  martafernandeznunez@edu.xunta.esmartafernandez.pablopicasso@gmail.com

 • FERNÁNDEZ IGNACIO, SAMUEL

  EEAASS Deseño Gráfico

  Lic. en Socioloxía na Universidade de A Coruña

  Docente dende 2009 na EASD Antonio Faílde Ourense e na EASD Pablo Picasso A Coruña.

  Deseñador multimedia en proxecto de investigación da Universidad de A Coruña (2009-10 )

  Galego e Castelán

  samuel.fernandez.ignacio@edu.xunta.esAcademia.edu/SamuelFernandezIgnacio

 • GARCÍA HERRADON, MARIO

  EEAAPP Fotografía, EEAAPP Ilustración

  Lic. en Xeografía e Historia, Sección Historia da Arte na Universidade de Salamanca

  Docente dende 1990 Pablo Picasso A Coruña

  Galego e Castelán

  mariogherradon@edu.xunta.es

 • GÓMEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER

  Taller Madeira

  Galego e Castelán

 • GONZÁLEZ ORRIO, ANA

  EEAASS Deseño Gráfico, EEAASS Deseño de Interiores

  Lic. en Historia da Arte.(Universidade de Santiago de Compostela)
  Especialidades: Arte Moderno, Arte Contemporáneo e Patrimonio

  Mestrado en Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte (Universidade de Santiago de Compostela)
  Diplomada en Conservación e Restauración de documento gráfico (ESAPA)

  Docente dende 2007 na EASD Pablo Picasso

  Restauración de obra escultórica e pictórica. RESTAURACIONES ORRIO (2000-2007)
  Catalogación e restauración de deseños de produto relacionados coa electricidade. MACUF (2005)
  Restauración de documento gráfico. ARQUIVO DO REINO DE GALICIA (2006)
  Restauración e catalogación de bens arqueolóxicos. SOCIEDADE DE CIENCIAS ARANZADI e UPV (2004)

  Galego e Castelán

  anagonzalezorrio@edu.xunta.es

 • GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ

  EEAASS Deseño de interiores

  Arquitecta titulado na Escola Técnica Superior da Universidade de A Coruña.

  Docente dende 1992 na EASD Antonio Faílde Ourense e na EASD Pablo Picasso A Coruña

  Oficina de urbanismo concello de A Coruña

  Galego, Castelán e Francés

  emejota@edu.xunta.es

 • IGLESIAS RODRÍGUEZ, ELENA

  EEAASS Deseño Gráfico

  Lic. En Belas Artes

  Docente dende 1997 na EASD Antonio Faílde Ourense e na EASD Pablo Picasso A Coruña

  Departamento de deseño en Porcelanas Galos entre 1995 ata 2005, seguindo a facer colaboracións puntuais

  Galego e Castelán

  eiglesias@edu.xunta.esLinkedIn/ElenaIglesias

 • ISLA FERNÁNDEZ, CARLOS

  EEAAPP Dourado, Prateado e Policromía e EEAAPP Escultura Aplicada ao Espectáculo

  Lic. En Belas Artes

  Técnico Superior de Artes Aplicadas da Escultura.
  Diploma de Estudos Avanzados.

  Docente dende 2012 en EASD Pablo Picasso de A Coruña

  Galego e Castelán

  carlos.isla@hotmail.com

 • LÓPEZ TORRES, CLARA

  EEAAPP Ilustración

  Lic. En Belas Artes

  Docente dende 2011 en EASD Pablo Picasso A Coruña.

  Galego e Castelán

  aclarat@edu.xunta.es

 • LÓPEZ VILA, JAVIER

  EEAASS Deseño Gráfico, EEAAPP Ilustración

  Galego e Castelán

  lvila@edu.xunta.es

 • MACHO EIRAS, JAVIER

  EEAAPP Ilustración

  Lic. en Belas Artes

  Mestrado en investigación orientación e innovación educativa

  Docente dende 2011 na EASD Pablo Picasso A Coruña. Docente de Secundaria de 1992 a 2011 e profesor asociado na Universidade de A Coruña de 2009 – 2017

  Galego e Castelán

  javiermacho@edu.xunta.es

 • MARTÍN ALÁEZ, FRANCISCO JAVIER

  EEAASS Deseño Gráfico, EEAASS Deseño de Interiores

  Lic. en Dereito (Universidade de Santiago de Compostela)

  Mestrado en Dereito (especialidade en Estudos da Unión Europea) (Universidade de A Coruña)

  Docente dende 1997 en EASD Pablo Picasso A Coruña

  Galego, Castelán e Inglés

  fran.easdpp@gmail.com

 • MARTÍNEZ LAGE, JUAN ANTONIO

  EEAASS Deseño Gráfico, EEAAPP Ilustración, EEAAPP Dourado, prateado e policromía, EEAAPP Escultura aplicada ao espectáculo,

  Arquitecto Técnico

  Graduado en artes aplicadas especialidade Delineación Artística
  Licenciado en Filosofía

  Docente dende 1989 na EASD Pablo Picasso A Coruña

  Planimetrador Instituto Geografico Nacional.
  Delineante Deputación Provincial.
  Delineante estudio de Enxeñería Industrial.
  Arquitecto técnico a pé de obra empresa construtora ámbito internacional.

  Galego e Castelán

  martinezlage@edu.xunta.es

 • MERINO ÁLVAREZ, ESPERANZA

  EEAAPP Fotografía

 • OROSA PAZ, FRANCISCO JAVIER

  EEAASS Deseño de Interiores

  Tit. Superior de Deseño (Especialidade de Deseño de Interiores)

  Titulo de Graduado en Artes Aplicadas (Sección de decoración e arte publicitario)
  Titulo de Deseño (Especialidade de Interiores)

  Docente dende 1995 en EASD Pablo Picasso A Coruña e EASD Ramón Falcón Lugo.

  Empresas relacionadas co sector de venta de mobles. Estudo de Interiorismo (A Coruña). Estudo de Interiorismo (Betanzos)

  Galego e Castelán

  orosatecnoloxia@gmail.com

 • OTERO PARRA, MANUEL

  EEAASS Deseño de Interiores

  Arquitecto titulado na Escola Técnica Superior da Universidade de A Coruña.

  Docente dende 2001 en diversos IES (nas especialidades de Construcións Civís e Edificación, de Procesos e produtos en Madeira e Moble) e nas EASD Ramón Falcón Lugo e EASD Pablo Picasso A Coruña.

  Arquitecto colexiado no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

  Galego e Castelán

  manueloteroparra@edu.xunta.es

 • PARDO ANTEQUERA, ELENA

  EEAASS Deseño Gráfico

  Lic. en Belas Artes (Universidade de Vigo)

  Lic. en Publicidade e Relacións Públicas (Universidade de Vigo)
  Curso Annuale di Design (Istituto Marangoni, Milán)

  Docente dende 2002 en EASD Pablo Picasso A Coruña, EASD Mestre Mateo Santiago de Compostela, Escola de Imaxe e Son (A Coruña), EASD Antonio Faílde Ourense e o IES Calvo Sotelo (A Coruña)

  Responsable de prensa e comunicación en Kina Fernández (A Coruña)
  Creativa publicitaria en Imaxe (A Coruña).
  Deseñadora gráfica en Galicia Comunicación (A Coruña).
  Directora de arte en Galicia Comunicación (A Coruña).
  Membro do comité científico da exposición El primer Picasso. A Coruña 2015, Museo de Belas Artes da Coruña (2015).

  Publicacións:
  Pardo, Elena. «La maestría de alumno: Picasso en la Esuela de Bellas Artes de A Coruña». VV.AA. El primer Picasso. A Coruña 2015. A Coruña: Xunta de Galicia / Concello da Coruña, 2015.
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. «El arca de Picasso». VV.AA. El primer Picasso. A Coruña 2015. A Coruña: Xunta de Galicia / Concello da Coruña, 2015.
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. Picasso Azul y Blanco. A Coruña: El nacimiento dun pintor. A Coruña: Fundación Rodríguez Iglesias / Fundación Emalcsa, 2014.
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. «Picasso en A Coruña: el origen de un genio». VV.AA. El libro del Camino Inglés. A Coruña: Deputación da Coruña, 2014.
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. «Nuevos apuntes sobre el Picasso coruñés». Galegos, 2013, n.º 18.
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. «Picasso. Las primeras críticas en A Coruña». Colección La hoja que ríe asomada, nº 6. Málaga: Fundación Pablo Ruiz Picasso, 2012.
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. «Conchita, a irmá de Picasso: luz sobre un misterio». VV.AA. O cemiterio de San Amaro: memoria de dous séculos. A Coruña: COAG, Fundación Emalcsa e Concello da Coruña, 2012.

  Conferencias:
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. The Trace of A Coruña: from the Drawn Sculpture to the Sculpted Drawing
  (24/03/2016, Centre Pompidou, París). Inscrita dentro do Colloque International Picasso – Sculptures
  (Musée Picasso Paris, 24-26/03/2016).
  Pardo, Elena. Picasso na Academia de Belas Artes. Ponencia presentada no ciclo Diálogos arredor de Picasso. (11 de marzo de 2015), organizado pola Real Academia Galega e a Casa Museo Emilia Pardo Bazán.
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. La muchacha de los pies descalzos: historia de una obra maestra.
  (9 de xullo de 2014, A Coruña). Ponencia presentada no curso da UIMP Picasso en A Coruña 1891-1895 (II).
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. Nuevos apuntes sobre el Picasso coruñés.
  (17 de outubro de 2013 A Coruña). Ponencia presentada no curso da UIMP Picasso en A Coruña 1891-1895 (I).

  Galego, Castelán, Inglés e Italiano

  epardoantequera@gmail.com

 • PORRAL MATO, GONZALO

  EEAASS Deseño de Interiores

  Grad. en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos (especialidade Delineación Artística)

  Docente dende 1986 en EASD Pablo Picasso A Coruña e EASD Ramón Falcón Lugo

  Galego e Castelán

  gonzaloporral@edu.xunta.es

 • RAFAEL BALSA, MARTA

  EEAAPP Fotografía

  Lic. En Comunicación Audiovisual

  Mestrado en Métodos e Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística e Xeográfica.

  Docente dende 2010 en EASD Pablo Picasso A Coruña, IES Guadalerzas (Toledo), IES Augas da Laxe, EOI Vigo, IES Valga

  Documentalista. Xornalista. Educadora de museos.

  Galego, Castelán, Francés e Italiano

  martarafaelbalsa@gmail.com

 • RIVERA FORMOSO, LUCÍA

  EEAASS Deseño de Interiores

 • RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARTA

  EEAASS Deseño de Interiores

  Arquitecta

  Docente dende 2012 na EASD Pablo Picasso A Coruña

  Galego e Castelán

  ramonf.2015@gmail.com

 • RODRÍGUEZ SAMPEDRO, JAIME MANUEL

  EEAAPP Ilustración

  Lic. En Belas Artes

  Docente dende 1994.

  Producción gráfica, fotografía e audiovisual (Bagoa Imaxina producciones S.L.)

  Galego,castelán, inglés e portugués

  proyectossegundo@hotmail.com

 • RODRÍGUEZ SIMÓN, GLORIA MARÍA

  EEAASS Deseño gráfico

  Licenciada en Belas Artes. Especialidade de Deseño e Audiovisuais. Universidade de Vigo.

  Postgrao en Moda (Deseño, Produción e Comunicación) Universidade da Coruña.

  Docente dende 2018.

  Responsable de Contas (Idea Creatividad y Comunicación, S.L. 2007-2018)
  Responsable Departamento de Deseño e Deseñadora Gráfica (QS Imagen Narón, S.L. 2004-2007)
  Responsable Departamento de Deseño e Deseñadora Gráfica (Rodiser, S.L. 2003)

  Galego e Castelán

  rodriguezsimon@edu.xunta.esLinkedIn/GloriaRodriguezSimon

 • SALGADO FERNÁNDEZ, MARÍA CONCEPCIÓN

  EEAAPP Fotografía

  Graduada en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos. Especialidade de Fotografía Artística

  Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos

  Docente dende 1998 en EASD Pablo Picasso A Coruña e EASD Antonio Faílde Ourense

  Galego e Castelán

  msalgado@edu.xunta.es

 • SALGADO MESA, ANTÍA

  EEAASS Deseño Gráfico

  Lic. Publicidade e Relacións Públicas (Universidade de Vigo)

  Mestrado en Comunicación e Industrias Creativas (Universidade de Santiago de Compostela)
  Técnico Superior Gráfica Publicitaria (EASD Antonio Faílde)

  Docente dende 2010 en EASD Pablo Picasso

  Deseñadora Gráfica (100×100 Comunicación + Creatividad)
  Deseñadora Gráfica (Teófilo Comunicación)
  Deseñadora Gráfica (Prontaprint)

  Galego, Castelán e Inglés

  antiasalgado@edu.xunta.esLinkedIn/AntiaSalgado

 • SÁNCHEZ LANDEIRA, MARÍA MILAGROS

  EEAASS Diseño gráfico

  Lic. en Ciencias de la Información

  Docente dende 1988 en EASD Pablo Picasso A Coruña

  Galego e Castelán

  milasanchez@edu.xunta.esmilasanchezlandeira@yahoo.es

 • SOTO GÓMEZ, MANUEL ANDRÉS

  EEAASS Deseño de Interiores

  Arquitecto titulado na Escola Técnica Superior da Universidade de A Coruña.

  Docente dende 1992 en EASD Pablo Picasso A Coruña, EASD Antonio Faílde Ourense, EASD Ramón Falcón Lugo, IES da Pobra do Caramiñal, IES Terra de Xallas, IES Lamas de Abade e IES Manuel García Barros.

  Arquitecto colexiado no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia desde 1991.

  Galego e Castelán

  msotogomez.profesor@gmail.com

 • TEIXEIRO LÓPEZ, LUIS

  EEAASS Diseño gráfico

  Titulado Superior de Deseño, especialidade Deseño Gráfico

  Graduado en Estudos Superiores de Deseño.
  Graduado en AA.OO. especialidade Deseño Gráfico.

  Docente dende 1999 na EASD Pablo Picasso A Coruña
  Docente de 1992 a 2000 na Escuela de Marketing, Publicidad y RRPP “Marcelo Macias”
  Docente de 1995 a 1998 en PC Carrier

  1984 : Free-lance autonomo.
  1985-1987: PUBLIGALICIA (Agencia de publicidad) – Dep. de Arte. – Creativo Senior.
  1987-1988: DYGRA (Estudio Diseño Grafico) – Diseñador Grafico.
  1987-1988: INTERGALICIA (Periodico) – Director delegación La Coruña
  1988-1989: CONCAP (Agencia de Publicidad, -hoy BAP Conde-) – Creativo Senior.
  1989-1991: YPLAN (Agencia de Publicidad nacional) – Director Creativo – Director de Arte
  1991-1992: AXIÑA (Agencia de Publicidad nacional) – Director Creativo y de Arte.
  1992-1995: GRUPO OLIMPO (Olimpo Publicidad, Impacto Marketing Directo, Frama Comunicación Gráfica) – Director Creativo General
  1995-1997: S!GNO Creación y Diseño (Estudio de Creatividad y Diseño) – Director Creativo Asociado
  1997-2003: Negro Sobre Blanco (Agencia de publicidad) – Director General – Director Creativo
  2003- actualmente: Estudio Teixeiro (Estudio de diseño y publicidad) – Director General – Director Creativo
  2014-actualmente: Staffclub (Estudio fotográfico) – Fotógrafo asociado fundador
  Miembro fundador de la Asociación de Diseñadores Gráficos Profesionales de Galicia (ADGG).
  Presidente ADGG (2006- 2010).
  Miembro de la Agrupación de Diseñadores Gráficos de la Fundación para las Artes Decorativas (ADGFAD).
  Miembro del Club de Directores de Arte de España.
  Primer premio de Diseño Gráfico de la III Edición de los Premios de Comunicación de La Coruña, 1996.
  Primer premio de Diseño Gráfico de la V Edición de los Premios de Comunicación de La Coruña, 1998
  Primer premio de Diseño Gráfico de la VI Edición de los Premios de Comunicación de La Coruña, 1999
  Primer premio de Diseño Gráfico de la VII Edición de los Premios de Comunicación de La Coruña, 2000
  Premio de Honor a la trayectorio profesional. Premios de Comunicación de A Coruña, 2011
  Primer premio “Obxetivo Coruña” de fotografia de viajes. Concello A Coruña. 2012

  Publicaciones:
  Logos made in Spain. Ed.Index Book. 2003
  Contelación FAD. Ed. ADGFAD. 2003
  Marcas&Trade Marks 2 . Ed. Gustavo Gili. 2005
  Creatividade Galega. Ed. GC. 2011

  Galego e Castelán

  teixeiro@edu.xunta.eswww.teixeiro.eshttp://staffclub.es

 • TORRES PADÍN, JOSÉ LUIS

  EEAASS Deseño de Interiores

  Arquitecto

  Docente dende o ano 1994.

  Galego e Castelán

  traballos.tp@gmail.com

 • VARELA DÍAZ, GONZALO

  EEAAPP Fotografía

  Téc. Superior en Artes Plásticas e Deseño

  Diplomado Profesor de E.X.B / Grao Superior Educación Infantil
  4º curso Pedagoxía
  3º curso Cencias da Comunicación Audiovisual

  Docente dende 1991 en EASD Pablo Picasso

  Docente de debuxo arqueolóxico na Escola Taller do Concello de Lugo nos anos 1987 e 1988

  Reportero gráfico. Rotulista e muralista. Fundador de diferentes asociacións culturais. Participación en diferentes exposicións colectivas de fotografía, pintura e técnica mixta

  Galego e Castelán

  gonzalovarela@edu.xunta.esgonzalovareladiaz@gmail.comLinkedIn/GonzaloVarelaFacebook/GonzaloVarela

 • VAZ VEIGA, SONIA MONTSERRAT

  EEAAPP Dourado, Prateado e Policromía, EEAAPP Fotografía, EEAAPP Ilustración

  Lic. en Belas Artes

  Mestrado en Comunicación y Educación en la Red (UNED).
  Mestrado en Redes Sociales y Aprendizaje Digital (UNED)
  Técnica Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (IES de Teis)

  Docente dende 2009 en EASD Pablo Picasso A Coruña, EASD Antonio Faílde Ourense e Escuela Superior de Diseño de La Rioja

  Deseñadora gráfica no servizo de teledocencia da Universidade de Vigo.
  Deseño de plantillas gráficas XHTML/CSS para Claroline, Moodle, Joomla, Dspace, eduCommons, LimeSurvey, iPoint e diferentes portales da universidade

  Galego, Castelán e Inglés

  soniavaz@edu.xunta.esLinkedIn/SoniaVazTwitter: @sm_vaz

 • VILLANUEVA FERNÁNDEZ, BERNARDO

  EEAASS Deseño de Interiores, EEAAPP Fotografía, EEAAPP Ilustración

  Licenciado en Xeografía e Historia, Sección Xeografía, Especialidade Xeografía Aplicada. USC. 1993

  Docente dende 2009 na EASD Pablo Picasso A Coruña, na EASD Mestre Mateo (Santiago de Compostela) e na EASD Ramón Falcón (Lugo).

  Fotografía Social: local propio anos 2000-2001
  Clientes destacados: Alcampo, Casa Claudio, Estrella Galicia, etc
  Axencias de Publicidade: Imaxe Comunicación (A Coruña), Linea Comunicación
  (Ames), etc
  Fotoxornalista no periódico DeporSport entre Novembro de 2005 a Setembro de 2017
  (Xefe de Fotografía do periódico entre Febreiro de 2006 ata setembro de 2007)
  Fotógrafo freelance.
  Becas:
  Novos Visionados de Literatura. Organiza Centro Ágora e LAFABRICA. A Coruña
  2013
  12 Miradas Riverside. Taller con Joan Fontcuberta. Chantada, Lugo 2018

  Galego e Castelán

  traballos.pi@gmail.comhttp://bernardovillanueva.blogspot.com.es/